#!/usr/bin/perl # #Skrypt oczyszcza otput Query Node z ważnych informacji $node=0; while () { if (/Node Name: /) { $node++; print " Node Name: NODE$node\n"; } elsif (/TCP\/IP Address: /) { print " TCP/IP Address: 10.10.10.$node\n"; } else { print $_; } }